Akvarellfärger jordnära

Här finner du handtillverkade akvareller av högsta kvalitet. Alla pigment rivs för hand och blandas till bästa konsistens med gum arabicum och honung. Inga syntetiska färgpigment utan enbart färger från moder jord! 

På bild nummer två ser du hur färgkartan är uppställd. 

Lyfttest görs på torr akvarell. 

Ljussäkerhet anges vid solen. 

Begreppet oorganisk kemi kommer sig av att det ursprungligen syftade på de kemiska föreningar som inte hörde ihop med levande organismer. Oorganiska föreningar återfinns i naturen som tex. mineraler och olika jordsorter. 

Organiskt material används som ett gemensamt begrepp för levande och döda organismer på land, i luften eller i vatten. Humus som är också en del av det vida begreppet organiskt material, är en mörk organisk substans i mark och torv. Det bildas då döda växter och djur bryts ner i marken och humusämnen bildas. I denna process frigörs slutligen näringsämnen som var bundna i det organiska materialet och dessa återcirkuleras i systemet i växttillgängliga former.